Omat tuotteet
City Time työvuorosuunnitteluohjelmisto
City Time-ohjelmisto on suunniteltu erityisesi hoitolaitosten ja yritysten työvuorosuunnittelua varten. City time-ohjelmisto helpottaa työvuorojen suunnittelua sekä laskee työehtosopimusten mukaisia palkkalajeja palkanlaskentaa varten.
  
TIMS ajojärjestelyohjelmisto
TIMS-ohjelmisto on suunniteltu linja-autoyritysten autojärjestelyn tehokkaaseen suunnitteluun ja hallintaan.

Syötetyille reiteille ja vakioreiteille suunnitellaan päiväkohtaisesti käytettävä ajoneuvo sekä reitin ajava kuljettaja, optimoiden ajoneuvojen käytön sekä kuljettajien työvuorolistat. Ohjelmistossa myös palkkaperusteiden laskenta, tarjouksien hallinta, laskutusaineisto sekä tilastointi. Kuljettajille tulostetaan päivittäin selkeät ajomääräykset.

SIMS Varastohotellin hallintaohjelmisto
SIMS-ohjelmisto soveltuu tyypillisesti pakkasvaraston hallintaan jossa erikokoisia lavapaikkoja vuokrataan asiakkaille joita näistä maksavat päivävuokran. Jokaisella vuokraajalla on oma tuoterekisteri ja ohjelmisto pitää kirjaa esim. parasta ennen päivästä, eränumeroista, lavanumeroista, Asiakas / tuotekohtaisista saldoista j.n.e. Ohjelmistosta voidaan tulostaa aikavälistä laskutuspohjan.

Jälleenmyyntituotteet

Unes-palkanlaskentaohjelmisto
Helppokäyttöinen palkanlaskentaohjelmisto pk-yrityksille ja tilitoimistoille. Ohjelmisto on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa ja soveltuu useille eri aloille, myös metallialan erityistarpeet on huomioitu. Saatavana sekä yhdelle työasemalle että verkkoversiona.  Perustuu Microsoft Access-tietokantaan, mikä mahdollistaa liittymät muihin Windows-ohjelmistoihin.
Unes-isännöintiohjelmisto
Helppokäyttöinen isännöinti- ja vuokrankanto-ohjelmisto. Saatavana sekä yhdelle työasemalle että verkkoversiona.