City Time är ett program för schemaläggning och bemanningsplanering. City Time utvecklades för att underlätta skiftplanering i vårdorganisationer och företag.

Planerade arbetsskift syns tydligt för varje avdelning och arbetare i en tydlig tabell. Helheten syns i samma fönster även grafiskt avbildat.

Inmatning av arbetsskift och utskrift av arbetslistor är enkelt och bekymmerslöst. City Time räknar även automatiskt ut kollektivavtalsenliga ersättningsgrunder för löneberäkningen.